Om Sympati

Alla behöver vi stöd och få känna samhörighet, men speciellt behöver vi detta då vi möter svåra utmaningar och kriser eller annars känner oss utsatta och svaga.

Psykosociala föreningen Sympati rf är en genuint svenskspråkig förening med mentalhälsofrämjande verksamhet inom huvudstadsregionen. Vi samarbetar med andra föreningar och social -och hälsovården, i syfte att utveckla mentalvård och social service samt annan mental-hälsobefrämjande verksamhet.

Våra allmänna målsättningar är att:

  • främja mental hälsa och stöda dem som har psykisk ohälsa och psykosociala problem
  • arbeta för att förebygga problem på individuell och samhällelig nivå
  •  skapa möjligheter för återhämtning och social integrering
  •  motarbeta segregering, stigmatisering och ojämlik service

Den röda tråden i Sympatis verksamhet är psykosocialt stöd för personer med mentala problem, intressebevakning och rådgivning. Den verksamhet som främst riktar sig till våra medlemmar är grupp betonat psykosocialt stöd. Sympati har bl.a. musikverksamhet och diskussionsgrupper. Vi startar nya grupper an efter behov och möjligheter, så ta gärna kontakt och berätta vad du önskar.

Föreningen leds av en styrelse, som består av ordförande, sex ledamöter och två suppleanter. Styrelsen sköter föreningens angelägenheter. Personalen, som består av en verksamhetsledare som planerar och verkställer verksamheten. Dessutom har föreningen ett flertal engagerade gruppledare och frivilliga medarbetare. Kansliet är beläget på 
Eriksgatan 8 i Helsingfors.

Föreningens medlemsavgift är 15 € i året och för det får man Sympatis medlemsbrev 5 gånger i året och Psykosociala förbundets tidskrift Respons. Deltagande i gruppverksamheten är gratis och årligen ordnar vi flera besök, föreläsningar och utfärder gratis eller till mycket förmånligt pris. Vill du komma med? Du kan bli medlem genom att fylla i blanketten här eller kontakta verksamhetsledaren. Medlemsavgiften inbetalas på vårt bankkonto  FI21 4055 1150 0004 57, ange då vänligen som referensnummer 25522.

Föreningens dataskyddsbeskrivning finns till påseende på kansliet.