Medlemsavgift och bidrag

Föreningens medlemsavgift är fortsättningsvis endast 15 € / år och för det får man Sympatis medlemstidning Medlemsbladet 5 gånger i året och Psykosociala förbundets tidskrift Respons. Medlemsavgiften har inte höjts på över 10 år!

Medlemsavgiften inbetalas på  konto FI21 4055 1150 0004 57, ange då vänligen som referensnummer 25522.